loader

☉ Україна, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 5

Онлайн-бронирование

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Прочитайте текст даної публічної оферти про надання послуг і якщо ви не згодні з будь-яким з пунктів або ви не зрозуміли будь-який з пунктів, пропонуємо звернутись за додатковим роз’ясненнями до співробітників готелю.

  1. ТЕРМІНИ

Сторони погоджуються керуватись в цьому договорі наступними визначеннями:

Замовник – особа, яка замовляє послуги для себе або третіх осіб.
Готель –готель City Holiday Resort & SPA 5* , який знаходиться за адресою:   Україна, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 5.

Клієнт – це особа, для якої Замовник робить замовлення (заявку) на розміщення у Готелі та якому надаються готельні послуги та/або послуги обслуговування заходів відповідно до умов цього Договору.

Група клієнтів – це клієнти кількістю не менше ніж 10 осіб, що прибувають та вибувають з Готелю одночасно (тобто протягом розрахункової доби).

Готельні послуги – послуги з розміщення, проживання.
Додаткові готельні послуги – послуги, які не належать до основних послуг готелю та замовляються і сплачуються Клієнтом додатково (послуги прання, транспорту та харчування, міні-бару тощо). Додаткові послуги не входять до ціни номера, надаються й оплачуються відповідно до письмового підтвердження Замовника або Клієнтами на місці готівкою чи кредитною картою відповідно до діючих тарифів.

Замовлення готельних послуг – інформація, що передається Замовником Готелю про конкретного Клієнта (Групу клієнтів), що бажають розміститися у номерному фонді Готелю, та  передана Готелю у порядку та формі, обумовлених даною Угодою.

Скасування замовлення – скасуванням підтвердженої заявки вважається зменшення чисельності клієнтів, повна або часткова відмова від послуг, зазначених у заявці.
Найкраща доступна ціна – найнижча опублікована ціна на готельні номери без будь-яких обмежень у термінах ануляції, тривалості перебування, термінах здійснення бронювання тощо. Найкраща доступна ціна може бути встановлена виключно і безпосередньо готелем.

Період високого попиту – періоди високої ділової чи туристичної активності у місті та/чи у готелі, які Готель має право визначати додатково протягом року. Дати даного періоду не фіксуються на рік. В такий період спеціальні корпоративні тарифи та знижки не дійсні. Тарифи, чинні в Період високого попиту, будуть повідомлені Готелем або Виконавцем Замовнику під час бронювання.

Обслуговування заходу – послуга з організації і проведення для Замовника комплексного заходу на території готельно-ресторанного комплексу Виконавця.

Публічна оферта Договір про надання послуг – Договір.

Сторони – Замовник та Виконавець.

Виконавець – готель City Holiday Resort & SPA 5* або уповноважена на це юридична або фізична особа.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за замовленням Замовника, за плату, у порядку та строки, передбачені умовами даного Договору надати Замовнику готельні послуги та /або послуги з обслуговування заходу. Замовник має право замовлення послуг разом або окремо одна від одної.

2.2. Виконання певних дій відповідно до п. 2.5. Договору або інших дій, які вказують на замовлення послуг, свідчать про прийняття Замовником Публічної оферти відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України.

2.3. Договір укладається між Готелем і Замовником у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

2.4. Укладання договору означає, що Замовник у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Готелі, визнає безумовну придатність приміщень Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому договорі, приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

2.5.  Замовник у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:

2.5.1. Сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою.

2.5.2. Безпосереднє користування Замовником послугами Готелю (поселення); – заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції.

2.5.3. Бронювання номеру по телефону або через мережу Інтернет.

2.6. Замовник зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Готелю достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності. Приймаючи умови даного Договору, Клієнт надає адміністрації Готелю дозвіл на збирання, зберігання, обробку, передавання в необхідних випадках його персональних даних.

 2.7. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

  1. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ, НАДАННЯ ПОСЛУГ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Бронювання і надання послуг проживання:

3.1.1. Замовлення (бронювання) Послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником письмової Заявки електронною поштою або заповнення відповідних форм на сайті та за цінами, визначеними на сайті або погоджені сторонами стосовно певних додаткових послуг.
3.1.2. Бронювання послуг здійснюється Замовником не менше, ніж за 12 годин до запланованої дати поселення.

3.1.3.Фактом підтвердження бронювання послуг вважається направлення Замовнику Виконавцем відповідного «Підтвердження бронювання» за встановленою Виконавцем формою.

3.1.4. Продовження проживання Клієнтів понад зазначений в Заявці термін, а також розміщення Клієнтів, які прибули без попереднього бронювання проводиться за наявності вільних місць і оплачуються Клієнтом на місці готівкою, або кредитною картою.

3.1.5. Клієнт отримує номер не раніше як з 14:00 в день заїзду та звільняє його не пізніше як до 12:00 в день виїзду. За необхідності гарантованого розміщення раніше вказаного часу (14:00) необхідно бронювати номер за добу до заїзду.   

 Негарантований ранній заїзд в період 06:00-14:00 нараховується та сплачується у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) ціни доби проживання та надається за умови наявності вільних номерів в день заїзду.

3.1.6. При проживанні Клієнтом в готелі менше однієї доби, розмір плати за надання готельних послуг встановлюється за повну добу.

3.1.7. Виїзд після 12:00 надається за умови вільних номерів та оплачується Замовником або Клієнтом в розмірі 50% вартості доби проживання лише до 18:00, виїзд після 18:00 оплачується як добове проживання.

3.2. Узгодження і порядок надання послуг проведення заходу:

3.2.1. Замовлення Послуг здійснюється шляхом підписання Сторонами Специфікації до Договору, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати проведення заходу Замовника.

3.2.2. У випадку замовлення Послуг раніше, ніж за 14 днів до дати запланованого заходу, Замовник вносить завдаток у розмірі 50% від вартості замовлених послуг, який не підлягає поверненню у випадку скасування Замовлення, якщо інше не вказано в Специфікації.

3.2.3. Деталізація Специфікації здійснюється не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення заходу, шляхом підписання «Підтвердження обслуговування заходу», в якому вказується інформація щодо розкладу заходу, аудіовізуального оформлення приміщення, кількості фізичних осіб, які відвідують захід, замовлення їжі та напоїв тощо.

3.2.4. За домовленістю Сторони можуть узгодити порядок надання послуг проведення заходу шляхом виставлення Виконавцем рахунку та оплати Замовником цього рахунку (повністю або частково).

  1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Не використовувати надане для проведення заходу приміщення для здійснення дій, які можуть бути небезпечними, незаконними або аморальними, а також таких, які можуть мати негативні наслідки для ділової репутації та престижу Виконавця.

4.1.2. Не приносити у Готель їжу та напої для вживання на заході фізичними особами, а також не виносити з Готелю їжу чи напої після заходу,  якщо інше попередньо письмово не погоджено з Виконавцем.

4.1.3. Не вішати будь-які предмети на стіни, двері та інші частини приміщення Готелю без попереднього письмового погодження з Виконавцем.

4.1.4. Не допускати своїми діями блокування аварійних та службових виходів.
4.1.5. Вивезти з Готелю всі предмети декорування, а також аудіо-візуальне устаткування після закінчення заходу до 01:00 години ночі, якщо інше не було додатково узгоджено з Виконавцем.
4.1.6. Надсилати Виконавцю Заявки на бронювання Послуг у відповідності з умовами Договору.

4.1.7. Доводити до відома Клієнтів необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо готельних послуг, які надаються Виконавцем та порядок їх надання.

4.1.8. Своєчасно здійснювати оплату замовлених послуг в порядку та в строки, визначені Договором.
4.1.9. Письмово повідомляти Виконавця про анулювання замовлених послуг згідно Заявки.

4.1.10. Забезпечити присутність свого представника (- ів) в день проведення заходу Замовника для вирішення оперативних питань з питань підготовки та проведення заходу.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Здійснювати контроль за повнотою надання Послуг відповідно до положень Договору.
4.2.2. Вимагати від Виконавця якісного надання готельних послуг згідно з вимогами чинного законодавства та належного виконання умов цього Договору.

4.1.3. На можливість поселення з дрібними домашніми тваринами за умови дотримання правил готелю щодо такого розміщення.

4.3.Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. Забезпечити присутність свого представника (- ів) в день проведення заходу Замовника для вирішення оперативних питань з питань підготовки та проведення заходу.

4.3.2. Надавати необхідну і достовірну інформацію про готельні послуги, їх види і особливості, про порядок і терміни оплати послуг Виконавця та інші відомості, пов’язані з Договором та готельним обслуговуванням.

4.3.3. Приймати та підтверджувати отримані Заявки, при наявності вільних номерів, або відмовити у наданні послуг в термін не більше 24 годин з моменту їх отримання;
нести відповідальність за якість наданих Послуг відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.

4.3.4. При наданні Послуг Клієнтам дотримуватись умов (вимог), визначених в Заявці на бронювання послуг, поданій Замовником.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Провести заміну одного залу на інший за попереднім погодженням з Замовником.

4.4.2. Надати Замовнику аналогічні приміщення, у випадку якщо Виконавець не може надати Замовнику узгоджені з ним приміщення Готелю з причин, непідвладних контролю.

4.4.3. Якщо Виконавець не може надати Замовнику заброньовані номери, з причин, непідвладних його контролю, Виконавець залишає за собою право надати Замовнику у користування аналогічні номери.

4.4.4. Достроково припинити надання Послуг при численних порушеннях Клієнтом правил перебування, у випадку, якщо такі дії завдають матеріальних збитків Виконавцю чи/або створюють незручності для інших Клієнтів Виконавця, без відшкодування вартості замовлених Замовником послуг. Відшкодування збитків, що були заподіяні Клієнтом, у зв’язку з утратою або пошкодженням майна Виконавця, здійснюється ним відповідно до чинного законодавства України.
4.4.5. На період проведення Виконавцем будь-яких промоакцій (зменшення тарифів на період низької завантаженості Готелю, пакетні пропозиції та ін.) знижки, передбачені умовами таких акцій, не сумуються зі знижками Замовника за даним Договором. При цьому Замовник продовжує проводити розрахунки за своїми контрактними тарифами.

4.4.6. У випадку залучення Виконавця до участі у тендерах чи будь-яких конкурсах Виконавець залишає за собою право розглядати Заявки, що надійшли від Замовника, на окремих умовах та надавати спеціальні тарифи. Спеціальні тарифи можуть відрізнятися від тарифів даного договору в більшу чи меншу сторону. В цьому випадку Замовник сплачує за замовлені Послуги на підставі рахунку наданого Виконавцем відповідно до умов Договору.

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Порядок розрахунків за надання послуг з організації заходу:

5.1.1. Попередня загальна вартість Послуг, що надаються Виконавцем вказується в Специфікаціях до цього Договору.

5.1.2. Замовник здійснює 100% попередню оплату Послуг на підставі Специфікації шляхом безготівкового розрахунку. Строки здійснення оплати зазначаються в Специфікації, яка є невід’ємною частиною Договору. Виконавець приступає до виконання своїх зобов’язань за даним Договором виключно після отримання повної оплати Послуг.

5.1.3. У випадку невиконання Замовником п.5.1.2 Договору, Виконавець має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору.

5.1.4. Протягом 3 робочих днів після заходу Сторони підписують Акт виконаних робіт. У випадку якщо в зазначений термін Замовник не підписує та/чи не повертає Виконавцю Акт, або не надає мотивовану письмову відмову від підписання Акту, зобов’язання Виконавця відповідно до умов цього Договору вважаються виконаними.

5.1.5 У випадку скорочення строку обслуговування з незалежних від Виконавця причин, або присутності на заході меншої кількості фізичних осіб загальна вартість Послуг не буде переглянута у бік зменшення.

5.2. Порядок розрахунків за надання готельних послуг проживання:

5.2.1. Вартість Послуг визначаються на сайті або у додаткових угодах, специфікаціях, що є невід’ємними частинами Договору.

5.2.2. При замовленні для індивідуального Клієнта (до 10 номерів) Замовник не пізніше як за 7 (сім) банківських днів до дати заїзду, визначеної в Заявці, здійснює передплату у розмірі 100% (сто відсотків) вартості замовлених готельних послуг, якщо інше не вказано в Специфікації.

5.2.3. При замовленні для групи Клієнтів (більше 10 номерів) Замовник не пізніше як за 14 (чотирнадцять) банківських днів до дати заїзду, визначеної в Заявці, здійснює передплату у розмірі 100% (сто відсотків) вартості замовлених готельних послуг, якщо інше не вказано в Специфікації.
5.2.4. Розрахунки можуть здійснюватися Замовником у безготівковій формі, готівкою або платіжними картками (Visa, MasterCard).

5.2.5. Протягом 3-х робочих днів з дати надання послуг Сторони підписують Акт наданих послуг (надалі – «Акт»). У випадку, якщо в зазначений термін Замовник не підписує та/чи не повертає Виконавцю Акт, а також не надає мотивовану письмову відмову від підписання Акту, зобов’язання Виконавця відповідно до умов цього Договору вважаються виконаними, а Акт, відповідно, підписаним.

5.2.6. У випадку невиконання Замовником п. 5.2.2, 5.2.3 Договору, Виконавець має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору.

5.2.7. При неприбутті Клієнта до 18:00 (час анулювання) в день замовлених послуг бронювання анулюється, якщо Клієнтом не була здійснена передплата, відповідно до умов цього Договору.

  1. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ

6.1. Виконавець на платній основі може надати Замовнику необхідне для проведення заходу обладнання. Перелік та вартість оренди обладнання, необхідного для проведення заходу погоджується Сторонами додатково.

6.2. Про всі доставки обладнання Замовника та матеріальних цінностей до Готелю Замовник зобов’язаний повідомити контактну особу Виконавця (груп-координатора) заздалегідь, але не пізніше ніж за 24 години до початку заходу. Виконавець безкоштовно надає Замовнику 60 хвилин до та після заходу для монтажу та демонтажу обладнання.

6.3. На усьому обладнанні та пакунках, що доставляються в Готель, має бути зазначена назва і дата заходу. Виконавець не надає спеціальні приміщення для зберігання речей окрім кімнат Готелю, заброньованих Замовником.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за залишені в Готелі речі. 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Відповідальність сторін за надання/оплату послуг проведення заходу:

7.1.1. За невиконання та неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України.

7.1.2. За прострочення строків оплати наданих Послуг, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0.1 (однієї десятої) відсотка вартості Послуг за кожен календарний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф в розмірі 7 (семи) відсотків загальної вартості наданих Послуг.

7.1.3. У разі скасування Замовлення пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення заходу, Замовник сплачує штраф у розмірі 50% вартості Замовлення, відповідно до Специфікації до Договору, якщо інше не вказано в Специфікації.

7.1.4. У разі скасування Замовлення за 5 (п’ять) днів та менше до дати проведення заходу, Замовник сплачує штраф у розмірі повної вартості Замовлення, відповідно до Специфікації до Договору, якщо інше не вказано в Специфікації.

7.1.5. Замовник несе повну відповідальність за сплату вартості додаткової чистки чи ремонту, спричиненого підрядниками (третіми особами) під час монтажу обладнання. Суму збитків визначатиме технічний відділ Виконавця у присутності Замовника.

7.1.6. Виконавець не несе відповідальність за осіб, які відвідують захід в приміщенні Готелю, контроль за запрошеними особами здійснює Замовник.

7.1.7. Замовник несе відповідальність за будь-які збитки спричинені фізичними особами, що відвідали захід в приміщенні Готелю до початку, під час або після закінчення заходу.

7.2. Відповідальність сторін за надання/оплату послуг проживання:

7.2.1. За прострочення строків оплати, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0.1% (однієї десятої відсотка) вартості готельних послуг за кожен календарний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф в розмірі 7% (семи відсотків) загальної вартості наданих Послуг.

7.2.2. У разі скасування замовлення для індивідуального Клієнта (до 10 номерів) в добовий строк до дати заїзду або незаїзду Замовник сплачує штраф в розмірі 100% (сто відсотків) вартості доби проживання за кожний відмовний номер з врахуванням ціни сніданку.

7.2.3. у разі скасування замовлення для групи Клієнтів (більше 10 номерів) менше ніж за 30 (тридцять) календарних діб до дати заїзду Замовник сплачує штраф в розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) вартості доби проживання за кожний відмовний номер, якщо інше не вказано в Специфікації.
7.2.4. у разі скасування замовлення для групи Клієнтів (більше 10 номерів) менше ніж за 20 (двадцять) календарних діб до дати заїзду Замовник сплачує штраф в розмірі 100% (сто відсотків) вартості доби проживання за кожний відмовний номер, якщо інше не вказано в Специфікації.
7.2.5. Скорочення Замовником або Клієнтом строку надання Готельних послуг після початку надання готельних послуг або в день заїзду не допускається. У разі дострокового виїзду оплата стягується з Замовника за весь попередньо замовлений та офіційно підтверджений Виконавцем період проживання, а 100% (сто відсотків) передплати вартості замовлення не повертається.

7.2.6. Зменшення чисельності заброньованих послуг для групи клієнтів без застосування штрафних санкцій визначаються індивідуально для кожного окремого групового бронювання і узгоджуються між Замовником та Виконавцем на етапі підтвердження бронювання групи.

  1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання цього Договору та не залежать від волі сторін. Сторона, для якої внаслідок обставин непереборної сили створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити іншу Сторону про настання та припинення таких обставин.

8.2. Строки виконання зобов’язань за цим Договором продовжуються пропорційно часу, протягом якого будуть діяти обставини форс-мажору. Якщо форс-мажор буде продовжуватися більше 3 (трьох) місяців, то будь-яка із сторін може припинити дію цього Договору стосовно невиконаних зобов’язань.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Замовник та Клієнти погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням Договору, включаються до баз персональних даних Сторін.

9.2. Підписуючи Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

9.3. Представники Сторін підписанням Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Сторони забезпечують захист персональних даних представників Сторін відповідно до законодавства про захист персональних даних.

9.5. Територія Готелю, усі входи до неї внутрішні сходи та коридори фіксуються відеокамерами. Вся інформація реєструється. Записується на цифрові носії і зберігається. Відеоспостереження здійснюється з метою безпеки Гостей, їхнього майна та майна Готелю. Прийняттям Публічної оферти Замовник або Гості не заперечують проти факту використання в приміщеннях Готелю відеоспостереження.

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІ ХОЛІДЕЙ»

ЄДРПОУ:  340401101, ІПН: 404011010130

Платник податку на прибуток на загальних умовах

IBAN:  UA83 300528 0000026002455020710 в АТ «ОТП БАНК» м. Київ

Адреса: 08130, Київська обл.,  Києво-Святошинський район,

с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика кільцева, буд. 5

Телефон: 0443716888